Experimental Intermedia: Gent 1999

Esther Ferrer (SP)

opening vrijdag 15 januari 1999 van 18 tot 21u.
opening Friday, January 15 from 6PM to 9PM

de installatie is doorlopend te bekijken van 16 januari 1999 tot 30 maart 1999
The installation is open for vistors from January 16 to March 30 1999

Esther Ferrer (1937, San Sebastian, Spanje) is vooral gekend voor haar performances, solo of binnen de Spaanse ZAJ-groep. Haar werk is altijd meer begaan geweest met actie, tijdelijke expressie, dan met artistieke produkten. Het is in deze geest dat zij begin '60, samen met schilder Jose Antonio Sistiaga, het eerste Atelier de Libre Expression in Spanje oprichtte.

Sinds de jaren '70 wijdde Ferrer een deel van haar werk aan artistieke objecten , zoals herwerkte foto's, installaties, schilderijen gebaseerd op priemgetalreeksen, enz. Haar werk kan omschreven worden als een heel bijzondere aard van minimalisme ("la rigueur de l'absurde"). Zij stelt, maar dan uitsluitend wanneer haar de vraag wordt gesteld, dat performance 'de kunst van ruimte, tijd en aanwezigheid' is.

Soms zijn Ferrer's installaties het gevolg van een performance en gaan ze een eigen leven leiden. Anderzijds wordt een originele installatie soms een performance, eveneens met een eigen leven. En soms gaan performance en installatie samen, zoals de twee kanten van een munt, of zoals zuurstof en waterstof moleculen bestemd om tot water te versmelten. En soms kan een installatie op zichzelf bestaan, als een volledig onafhankelijk kunstwerk, zoals het het geval is met het werk dat in Gent getoond wordt.

Esther Ferrer (1937, San Sebastian, Spain) is best known by her performances, alone or in the context of the Spanish group ZAJ. Her work has always been oriented more towards art/action, ephemeral expression, than to artistic products. In this spirit she founded, with the painter Jose Antonio Sistiaga, the first Atelier de Libre Expression (Workshop of free expression) in Spain in the early 60s, a project that stimulated many similar ventures.

Since in the 70s, Ferrer has consecrated a part of her work to artistic objects, including reworked photographs, installations, paintings based on prime numbers, and so forth. Her work can be defined as a very particular type of minimalism, which could be described as 'la rigueur de l'absurde.' She says, but only when asked, that performance is 'the art of space, time, and presence.' Ferrer has done performances and participated in festivals throughout Europe as well as in Canada, Japan, Korea, and made a two month trip through the United States in 1973.

Sometimes Ferrer's installations are the result of a performance, and have their own lives. Sometimes, on the contrary, the original installation one day becomes a performance, which has its own life. And sometimes performance and installation go together, like the two sides of the coin, or like the oxygen and hydrogen molecules destined to fuse together as water. But it can also happen that an installation exists by itself, like a totally independent piece of visual art, as is the case in the present installation here in Gent.

Experimental Intermedia
EI huis - Sassekaai 45, B-9000 Gent, België
tel. ++ 32 (0)9 238 19 15
fax ++ 32 (0)2 217 77 56
email <experimental.intermedia@ping.be>
web: http://www.experimentalintermedia.be/

ONIX SHOE

een samenwerkingsproject tussen Experimental Intermedia, Gent en Voorkamer, Lier

Tot en met 17 januari 1999 organiseren de kunstenaarsinitiatieven Voorkamer, Lier en Experimental Intermedia, Gent een groepstentoonstelling 'ONIX SHOE' met werk van 12 binnen- en buitenlandse kunstenaars.
De tentoonstelling vindt plaats in het centrum van Lier, een voormalige schoenfabriek waarvan 3 magazijnen, een hal en 3 kleine kantoorruimtes beschikbaar zijn. In de straten eromheen worden in een 5 tal panden raaminstallaties getoond.
Katrien Allaert (B) - Michael Ballou (USA) - Jens Brand (D) i.s.m. Naomi Watanabe (Jap), Guy De Bièvre (B) - Anton Cotteleer (B) - Lieve D'hondt (B) - Heike Kern (D) - Peter Boelens (B) - Els Opsomer (B) - Peter Schoutsen (NL) - An Seebach & Stef Stagel (D) - Eberhard Weible (D) - Dirk Zoete (B)

van 28 november 1998 tot 17 januari 1999 open van don. tot zon. van 14u tot 18u en op afspraak.


ONIX SHOE - Kattenstraat 4, 2500 Lier tel. 03/488 53 61 & 09/238 19 15 - fax 02/217 77 56

Please visit the EI Gent website: EI Gent website: http://www.experimentalintermedia.be/


EIF homepage | About EIF | About EIF Gent| Artists at EIF | About XI Compact Disks