Ludwika Ogorzelec

opening zaterdag 8 mei 1999 van 15 tot 20 uur.

de installatie is doorlopend te bekijken van 9 mei tot 8 augustus 1999

Kristallisatie van de ruimte

In het werk van Ludwika Ogorzelec verwijst de kristallisatie van de ruimte naar de esthetische ruimte van de mens. De kristallisatie is een systeem van lijnen die elkaar kruisen en zo de vooraf bepaalde ruimte en het gebruik ervan wijzigen. Met andere woorden, het is een uiteenvallen van de ruimte in kleinere delen die als doel hebben een nieuwe bewuste en onderbewuste belevenis bij de toeschouwer uit te lokken. Iemand die de tekening gevormd door de lijnen volgt wordt geconfronteerd met de behoefte zich aan te passen aan de ruimtelijke situatie. De gedwongen bewegingen kunnen als een soort dans gezien worden.
(°1953, Chobiena, Polen) Leeft en werkt in Parijs sinds 1985

Crystallisation of Space

In Ludwika Ogorzelec's work the crystallisation of space refers to the aesthetic space of man's life. The crystallisation is a system of lines intersecting one another in a certain order and modifying the previously determined space both physically and in the use made of it. In other words, it is a shattering of space into smaller components which should achieve a new aesthetic and psychological state that acts on the conscious and the subconscious mind of the observer. A person following the picture created by the moving line experiences the necessity of adjusting to the spatial situation, producing dance like motions of the body.
(°1953 in Chobienia, Poland) Lives and works since 1985 in Paris.

Experimental Intermedia

EI huis - Sassekaai 45, B-9000 Gent, België

tel. ++ 32 (0)9 238 19 15

fax ++ 32 (0)2 217 77 56

email: <experimental.intermedia@ping.be>
andere tentoonstellingen in Gent / other exhibitions in Gent: http://www.gent.be/gent/ndl/cultuur/the_art_way/index.html

Please visit the EI Gent website: EI Gent website: http://www.experimentalintermedia.be/


EIF homepage | About EIF | About EIF Gent| Artists at EIF | About XI Compact Disks