Experimental Intermedia: Gent August 1999

Peter Schoutsen - REBUT

opening zaterdag 21 augustus 1999 van 18 tot 21 uur.
opening Saturday, August 21 from 6PM to 9PM

de installatie is doorlopend te bekijken van 21 augustus tot 12 september 1999
The installation is open for vistors from August 16 to September 12 1999

"...Sinds er mensen zijn, maken zij dingen met een functie. Aanvankelijk als verlenging van het lichaam: een holle boomstam, pijl en boog, een stenen bijl, een houten hark. In principe is dat nog zo, maar dankzij de industrialisering kwam er steeds meer van hetzelfde. Ook de verpakking: zelfs een tandenborstel of een paar simpele schroeven worden geleverd in even onvermijdelijk als vaak moeilijk te verwijderen plastic. In deze cultuur van de letterlijke verveling verloren de dingen hun geheim. Door isolering, geringe verandering of onderlinge combinatie ontneemt Schoutsen de dingen hun functie en ontstaat fictie: voorwerpen die tot de verbeelding spreken, de fantasie prikkelen, op het verkeerde been zetten, te denken geven, louter esthetische kwaliteiten hebben, kortom: kunst, meubilair voor de geest. Soms duiken in titels of anderszins de initialen van de kunstenaar op: PS, maar je zou die ook kunnen lezen als een typering van zijn werk: een postscriptum bij de eenduidigheid... "

'Misericordia - Werken van Barmhartigheid', door Henk Abma Peter Schoutsen ( 1959, NL) leeft en werkt te Brussel

"...Man has always been making things with a particular function. At first as an extension of the body: a hollow log, bow and arrow, a stone ax, a wooden rake. In fact this still goes on, but along with the industrialisation came reproduction. Packaging too: even a toothbrush or a few screws are delivered in an often hard to remove plastic container. In this culture of boredom things lost their secrets. By isolation, small alteration or combination, Schoutsen deprives things of their function, which results in fiction: objects appealing to the imagination, stimulate fantasy, confuse, induce thinking, only possessing aesthetic qualities, in other words: art, mental furniture. Now and then the initials of the artist appear in the titles: PS, but one could read this as a definition of his work: a postscript to uniformity.... "

Henk Abma in 'Misericordia - Werken van Barmhartigheid' Peter Schoutsen (born 1959, the Netherlands) lives and works in Brussels

Experimental Intermedia
EI huis - Sassekaai 45, B-9000 Gent, België
tel. ++ 32 (0)9 238 19 15
fax ++ 32 (0)2 217 77 56
email <experimental.intermedia@ping.be>
web: http://www.experimentalintermedia.be/

Please visit the EI Gent website: EI Gent website: http://www.experimentalintermedia.be/


EIF homepage | About EIF | About EIF Gent| Artists at EIF | About XI Compact Disks